0326 213 39 06

DASK Sigortası

Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. Belirtilen koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı arsa vb. olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Teminatlar

Aşağıda listelenen durumların sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dâhil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

 1. Deprem
 2. Deprem sonucu yangın
 3. Deprem sonucu infilak
 4. Deprem sonucu yer kayması
 1. Katılım payı
 2. Enkaz kaldırma masrafları
 3. Kâr kaybı
 4. İş durması
 5. Kira mahrumiyeti
 6. Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 7. Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 8. Ölüm dâhil olmak üzere tüm bedeni zararlar
 9. Manevi tazminat talepleri

Azami Teminat Limiti

DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak bir azami teminat limiti belirlemektedir. Bu tutar, 8 Şubat 2006 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 110 bin TL olarak belirlenmiştir.

Azami teminat tutarının belirlenmesinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. Eğer yapının değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir.

Primlerin Tespiti

Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:

 • Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi
 • Binanın yapı tarzı
 • Meskenin brüt yüz ölçümü

Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası hakkında daha detaylı bilgi almak ve priminizi hesaplamak için Doğal Afet Sigortaları Kurumu‘nun resmi web sayfasını inceleyebilirsiniz.